تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

اجلاس های برگزار شده، ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی
| 1396/08/27

 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________
 
اجلاس شهدای پیشمرگ مسلمان کرد و عشایر :
 
تاریخ برگزاری: 1396/08/10      ، مکان : استان آذربایجان غربی ، مهاباد 
 
خبر و لینک های مربوطه : 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________
 
اجلاس شهدای فرهنگ و آموزش:
 
تاریخ برگزاری: 1396/09/04      ، مکان : استان آذربایجان غربی ، ارومیه، حسینیه اعظم ثارالله 
  
خبر و لینک های مربوطه : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________
 
اجلاس شهدای بانوان:
 
تاریخ برگزاری: 1396/09/05      ، مکان : استان آذربایجان غربی ، ارومیه، حسینیه اعظم ثارالله 
 
خبر و لینک های مربوطه : 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________
 
اجلاس شهدای روحانیت:
 
تاریخ برگزاری: 1396/09/07، مکان : استان آذربایجان غربی ، ارومیه، حسینیه اعظم ثارالله 
 
خبر و لینک های مربوطه : 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________
 
اجلاس ایثارگران:
 
تاریخ برگزاری: 1396/09/09، مکان : استان آذربایجان غربی ، ارومیه، حسینیه اعظم ثارالله 
 
خبر و لینک های مربوطه : 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________
 
 اختتامیه کنگره ملّی بزرگداشت 12000 شهید استان:
 
تاریخ برگزاری: 1396/09/12، مکان : استان آذربایجان غربی ، ارومیه، حسینیه اعظم ثارالله 
 
خبر و لینک های مربوطه : 
 

 

تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد