تصاویر جبهه و جنگ
لیست شهدای روز: 1398/06/02
 1   
نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت محل شهادت
شهید پنجعلی اکرم قوشچی حسین 1340 1361/06/02 در گیری با ضد انقلاب در کردستان - جزییات
شهید رحمت جلیل پورداراغلو محمدباقر 1342 1361/06/02 - ارومیه جزییات
شهید اسماعیل حسین زاده بخشعلی 1339 1367/06/02 - ماکو جزییات
شهید ناصر خدایاری طسمانلو محمد 1341 1361/06/02 درگیری با حزب دمکرات و کومله ارومیه جزییات
شهید هادی روشنی قربانکندی غلام 1342 1367/06/02 درگیری با ضد انقلاب ارومیه جزییات
شهید رشید رستمی حسوکندی رسول 1343/10/01 1367/06/02 - ارومیه جزییات
شهید سلطانعلی رمضانی حکی عبداله 1342 1361/06/02 - - جزییات
شهید تقی اکبرزاده قربان علی 1340 1366/06/02 - ارومیه جزییات
شهید ستار شکوری نجار احمد 1341 1366/06/02 - - جزییات
شهید عبدالرضا خجسته فیروز 1333 1366/06/02 - ارومیه جزییات
شهید ایمان عباس زاده ملاقلی 1307 1363/06/02 پاکسازی منطقه - جزییات
شهید کاظم خورشید قدیر 1333 1358/06/02 - - جزییات
شهید بهرام علیزاده نقدعلی 1350/06/10 1371/06/02 عملیات انتحاری مین اشنویه جزییات
شهید ابراهیم عسگرزاده نادعلی 1341 1361/06/02 - ارومیه جزییات
شهید فریق علی گرکاگور - 1346 1368/06/02 درگیری با ضد انقلاب اشنویه جزییات
شهید عبدالرضا علی میرزالو آقاعلی 1342 1361/06/02 - حکی جزییات
شهید محسن یوسفی محمود 1342/10/21 1361/06/02 - ارومیه جزییات
شهید هادی روشنی - 1342/01/01 1367/06/02 درگیری بااشرار منطقه زیوه ارومیه جزییات
شهید حسین نوری کهریز بابا 1337 1361/06/02 - ارومیه جزییات
شهید یونس مظهر صفاری حبیب 1342/06/20 1361/06/02 - ارومیه جزییات
برای جستجو در پایگاه شهدا کلیک کنید
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد