تصاویر جبهه و جنگ
لیست شهدای روز: 1397/05/01
 1  
نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد تاریخ شهادت محل شهادت
شهید خالد الماسی شاه محمدی - 1344 1367/05/01 - گیلان غرب جزییات
شهید محرم الهیاری حیدر 1347 1367/05/01 - مهران جزییات
شهید هوشنگ پاشازاده عبدالرحیم 1343 1362/05/01 - بهبهان جزییات
شهید حسین حسین پور عیسی 1346 1365/05/01 - پیرانشهر جزییات
شهید علی اصغر خدائی مصطفی 1340 1362/05/01 درگیری با ضد انقلاب - جزییات
شهید حمزه رنجیر - 1326/05/01 1326/05/01 - اشنویه جزییات
شهید محمد سلیمان زاده ینگی ارخ علی اصغر 1316 1361/05/01 پاکسازی منطقه - جزییات
شهید علی عبادی قلعه قورینه سیف اله 1344/03/07 1362/05/01 کمین حزب دموکرات سردشت جزییات
شهید قربانعلی عجبی عبداله 1345 1364/05/01 - اهواز جزییات
شهید عثمان عزیزیان حسن 1346 1367/05/01 - گیلانغرب جزییات
شهید سعید عیسی زاده قاسم 1342 1361/05/01 رمضان شلمچه جزییات
شهید روح الله مغانلو داداش 1337 1361/05/01 - - جزییات
شهید رحیم رضایی مصطفی 1342 1362/05/01 - - جزییات
شهید علی کريملو بايرام 1346 1364/05/01 - پیرانشهر جزییات
برای جستجو در پایگاه شهدا کلیک کنید
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد