تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 98 گروه : معرفی مناطق عملیاتی | منتشر شده در تاریخ: 1396/03/15 12:1

حمله به پایگاه ماران
حمله به پایگاه ماران
حمله به پایگاه ماران
                      مقارن ساعت 23 مورخه 1361/08/07 تامين پايگاه قلعه ماران در محور نقده به پيرانشهر از پايگاه قلعه ماران گروهان ژاندارمري نقده در روبروي روستاي قارنا مورد حمله ضدانقلاب حزب منحله دمكرات قرار گرفت .

نوع عمليات : حمله به تامين جاده

محل عمليات : پايگاه قلعه ماران

تاريخ عمليات : 1361/08/07

يگانهاي خودي : تامينهاي پايگاه قلعه ماران 

يگانهاي دشمن : ضد انقلاب حزب منحله دمكرات

تشريح عمليات :

                      مقارن ساعت 23 مورخه 1361/08/07 تامين پايگاه قلعه ماران در محور نقده به پيرانشهر از پايگاه قلعه ماران گروهان ژاندارمري نقده در روبروي روستاي قارنا مورد حمله ضدانقلاب حزب منحله دمكرات قرار گرفت .

اين درگيري تا ساعت 30/3 ادامه داشته است .

اين درگيري بدون تلفات از نيروهاي خودي پايان يافت . 

تلفات خودي :

نيروهاي خودي در اين درگيري هيچگونه تلفاتي نداشته است .

تلفات دشمن :

از تلفات دشمن اطلاعي حاصل نشد . 

لینک کوتاه : http://12000shahid.ir/q/s98
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد