تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 258 گروه : معرفی مناطق عملیاتی | منتشر شده در تاریخ: 1396/03/24 9:32

به اسارت بردن فرماندهان سپاه_ ژاندارمری_ پاسگاه ماکو
به اسارت بردن فرماندهان سپاه_ ژاندارمری_ پاسگاه ماکو
به اسارت بردن فرماندهان سپاه_ ژاندارمری_ پاسگاه ماکو
اشرارضدانقلاب حزب دموکرات شاخه ماکوبه دلیل ترس و وحشتی که ازفرمانده سپاه شهیدجوادقنبری داشتند قادربه هیچگونه شرارت وعملیات های ایزایی نبودند .

تاریخ عملیات:  1359/03/01

 محل عملیات:دره قلش لامیش

 یگان عمل کننده خودی:سپاه ماکو_هنگ مرزی

نام فرمانده سپاه:شهیدجوادقنبری

نام فرمانده عملیات: جعفرصادق میرزایی

 نوع عملیات: به اسارت بردن فرمانده سپاه_فرمانده ژاندارمری_فرمانده پاسگاه

استعداد نیروهای خودی:40نفر

تلفات نیروهای خودی:3نفرشهید

 نام دشمن:حزب منحله دموکرات کردستان شاخه ماکو

استعدادنیروهای دشمن:60نفر

 تلفات دشمن:گزارش نشده

غنایم به دست آمده ازدشمن:گزارش نشده

غنایمی که به دست دشمن افتاد: سه قبضه کلت کمری ویک قبضه ژ3

شرح عملیات:

اشرارضدانقلاب حزب دموکرات شاخه ماکوبه دلیل ترس و وحشتی که ازفرمانده سپاه شهیدجوادقنبری داشتند قادربه هیچگونه شرارت وعملیات های ایزایی نبودند .

بنابراین باحیله ونیرنگ تحت عنوان مذاکره به منطقه کردنشین کشانده و وی و دوتن ازنیروهای ژاندارمری(فرمانده هنگ مرزی_فرمانده پاسگاه)رامظلومانه با انواع شکنجه ها به شهادت رسانده و پیکرپاک این شهدا را در دره روستای قلشکاک رها کرده ودراطراف کمین می کنند تا موقع بردن پیکرها توسط نیروهای سپاه آن هارا قتل عام کنند وباتوجه به پی بردن به حیله ونیرنگ اشرار نیروهای خودی ازرفتن به منطقه خودداری کرده وبرای آوردن پیکرها ازشخصی به نام حمیدحقی استفاده می کنند وتوسط ایشان پیکرها به ماکو آورده می شود.

لینک کوتاه : http://12000shahid.ir/q/s258
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد