تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 209 گروه : معرفی مناطق عملیاتی | منتشر شده در تاریخ: 1396/03/22 9:13

تسلیم شدن13 نفر از اعضاء عضو گروهکهای ضد انقلاب
تسلیم شدن13 نفر از اعضاء عضو گروهکهای ضد انقلاب
تسلیم شدن13 نفر از اعضاء عضو گروهکهای ضد انقلاب
                      از مورخه 1363/06/10 تا مورخه 1363/06/14 در مدت 5 روز تعداد 13 نفر از چته هاي ضدانقلاب حزب منحله دمكرات با پي بردن به ماهيت پوشالي ضدانقلاب خود را به نيروهاي جمهوري اسلامي واقع در سپاه پاسداران نقده تسليم و در خواست امان نامه نمودند.

نوع عمليات : تسليمي   

محل عمليات :  سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نقده    

تاريخ عمليات : 1363/06/10 تا 1363/06/14 در مدت 5 روز

يگانهاي خودي : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نقده    

يگانهاي دشمن : ضدانقلاب حزب منحله دمكرات 

تشريح عمليات :

                      از مورخه 1363/06/10 تا مورخه 1363/06/14 در مدت 5 روز تعداد 13 نفر از چته هاي ضدانقلاب حزب منحله دمكرات با پي بردن به ماهيت پوشالي ضدانقلاب خود را به نيروهاي جمهوري اسلامي واقع در سپاه پاسداران نقده تسليم و در خواست امان نامه نمودند.

تلفات خودي :

تلفاتي از نيروهاي خودي نبوده است . 

تلفات دشمن :

تعداد 13 نفر از ضدانقلاب خود را به سپاه نقده تسليم نمودند.  

لینک کوتاه : http://12000shahid.ir/q/s209
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد