تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 191 گروه : معرفی مناطق عملیاتی | منتشر شده در تاریخ: 1396/03/22 8:27

حمله به پایگه بیگم قلعه
حمله به پایگه بیگم قلعه
حمله به پایگه بیگم قلعه
 مقارن ساعت 21/30 شب پاسگاه بيگم قلعه از نيروهاي تحت امر گروهان ژاندارمري نقده واقع در روستاي بيگم قلعه در 7 كيلومتري شهرستان نقده از طرف ضدانقلاب حزب منحله دمكرات به مدت 20 دقيقه مورد حمله شديد قرار گرفت

نوع عمليات : حمله به پايگاه  

محل عمليات : پاسگاه بيگم قلعه

تاريخ عمليات : 1360/02/16

يگانهاي خودي : نيروهاي تحت امر گروهان ژاندارمري نقده     

يگانهاي دشمن : ضدانقلاب حزب منحله دمكرات 

تشريح عمليات :

                      مقارن ساعت 21/30 شب پاسگاه بيگم قلعه از نيروهاي تحت امر گروهان ژاندارمري نقده واقع در روستاي بيگم قلعه در 7 كيلومتري شهرستان نقده از طرف ضدانقلاب حزب منحله دمكرات به مدت 20 دقيقه مورد حمله شديد قرار گرفت .

در اين حمله ضدانقلاب از طرف نيروهاي مستقر در پاسگاه به شدت پاسخ و حمله دشمن دفع گرديد .در اين حمله هيچگونه تلفات و خساراتي به نيروهاي مستقر در پاسگاه وارد نيامد .  

تلفات خودي :

نيروهاي خودي در اين حمله هيچگونه تلفاتي نداشتند . 

تلفات دشمن :

از تلفات دشمن اطلاعي حاصل نشد . 

لینک کوتاه : http://12000shahid.ir/q/s191
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد