تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 189 گروه : معرفی مناطق عملیاتی | منتشر شده در تاریخ: 1396/03/22 8:17

حمله به شهر محمد یار
حمله به شهر محمد یار
حمله به شهر محمد یار
مقارن ساعت 23/30 مورخه 1358/07/21 تا ساعت 24 گروههايي از ضدانقلاب از حزب منحله دمكرات به پاسگاه بخش محمديار حمله كرده و به ساختمان پاسگاه خساراتي وارد نمودند.

نوع عمليات : حمله به شهر  محمديار

محل عمليات :  بخش محمديار

تاريخ عمليات : 1358/07/21

يگانهاي خودي : نيروهاي مردمي –ژاندارمري نقده    

يگانهاي دشمن : ضدانقلاب حزب منحله دمكرات 

تشريح عمليات :

                      مقارن ساعت 23/30 مورخه 1358/07/21 تا ساعت 24 گروههايي از ضدانقلاب از حزب منحله دمكرات به پاسگاه بخش محمديار حمله كرده و به ساختمان پاسگاه خساراتي وارد نمودند.اين حمله دشمن با رسيدن نيروهاي كمكي از شهرستان نقده از طريق گروهان ژاندارمري نقده با مسئوليت سروان سمندي فرمانده ژاندارمري نقده دفع گرديد .  

تلفات خودي : در اين حمله تلفات جاني نداشته .خساراتي به ساختمان پاسگاه ژاندارمري وارد آمد . 

تلفات دشمن : از تلفات ضدانقلاب اطلاعي حاصل نشد . 

لینک کوتاه : http://12000shahid.ir/q/s189
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد