تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 171179 گروه : |مصاحبه| |چند رسانه ای| | منتشر شده در تاریخ: 1396/11/05 10:53

مصاحبه با برادر شهید کریم صمدزاده طریقت
مصاحبه با خانواده شهید
مصاحبه با برادر شهید کریم صمدزاده طریقت
شهید کریم صمدزاده طریقت

-

لینک کوتاه : http://12000shahid.ir/q/s171179
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد