تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 161135 گروه : |مصاحبه| | منتشر شده در تاریخ: 1396/09/30 12:34

مصاحبه با همسر، فرزند وهمرزم  شهید علی اصغر جودی نعمتی
مصاحبه با خانواده شهدا
مصاحبه با همسر، فرزند وهمرزم شهید علی اصغر جودی نعمتی
مصاحبه با همسر، فرزند وهمرزم شهید علی اصغر جودی نعمتی

-

لینک کوتاه : http://12000shahid.ir/q/s161135
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد