تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261802 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/07/15 12:14

شهدای 15مهرماه
شهدای 15مهرماه
هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم.

کد کنگره : 978

اکبر اکبري

نام پدر : کامل

تولد : 01/05/1350

محل شهادت : آذربايجان غربي سلماس / نامشخص

شهادت : 15/07/1385

************************************

کد کنگره : 7992

يونس اميري

نام پدر : رمضان

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 15/07/1371

************************************

کد کنگره : 8969

احمد ترابي

نام پدر : حسن

تولد : 01/01/1333

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / نامشخص

شهادت : 15/07/1359

************************************

کد کنگره : 9266

ميرجمال جلالي

نام پدر : وهاب

تولد : 01/01/1318

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 15/07/1361

************************************

کد کنگره : 1369

محبوب حسن زاده قينرجه

نام پدر : رمضان

تولد : 01/01/1351

محل شهادت : کردستان سنندج / حين آموزش

شهادت : 15/07/1370

************************************

کد کنگره : 1445

عزيز حسين پور

نام پدر : قادر

تولد : 01/01/1348

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / کمين ضد انقلاب

شهادت : 15/07/1362

************************************

کد کنگره : 5688

آمينه رسولي اگريقاش

نام پدر : احمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 15/07/1364

************************************

کد کنگره : 5927

يوسف روشتي شيشوان

نام پدر : عزيز

تولد : 01/01/1341

محل شهادت : کرمانشاه سومار / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 15/07/1359

************************************

کد کنگره : 7560

حسين زينالي نرمين

نام پدر : محرمعلي

تولد : 01/01/1337

محل شهادت : آذربايجان غربي پيرانشهر / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 15/07/1359

************************************

کد کنگره : 7657

صالح سعادت

نام پدر : ميرباسک

تولد : 01/01/1334

محل شهادت : عراق / اسارت

شهادت : 15/07/1371

************************************

کد کنگره : 7700

نيلوفر سلامت عسگرآبادتپه

نام پدر : بهرام

تولد : 01/01/1283

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / بمباران هوايي

شهادت : 15/07/1359

************************************

کد کنگره : 7802

ميرزاعلي سليماني

نام پدر : محمدحسين

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 15/07/1385

************************************

کد کنگره : 4580

محمدباقر غفارزاده خوئي

نام پدر : علي اصغر

تولد : 24/06/1348

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 15/07/1368

************************************

کد کنگره : 2974

محمدسليم کاظميان هارويان

نام پدر : عيسي

تولد : 01/01/1330

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / ترور

شهادت : 15/07/1362

************************************

کد کنگره : 3691

ابراهيم محمدي

نام پدر : محمدصالح

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 15/07/1362

************************************

کد کنگره : 6646

نادر ميناتپه

نام پدر : قادر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 15/07/1362

************************************

کد کنگره : 9649

علي بابا ولي زاده پيرکلومي

نام پدر : قربان

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 15/07/1360

************************************

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261802
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد