تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261801 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/07/14 12:39

شهدای ۱۴مهرماه
شهدای ۱۴مهرماه
ملت ما شهادت را فوز عظیم می داند.

کد کنگره : ۸۵۲

پنجعلي اشرفي اوصالو

نام پدر : سيف اله

تولد : ۰۱/۰۱/۱۳۴۴

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : ۱۴/۰۷/۱۳۶۳

************************************

کد کنگره : ۸۰۶۰

علي النقي انوشه

نام پدر : اروج علي

تولد : ۰۱/۰۱/۱۳۴۳

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : ۱۴/۰۷/۱۳۶۱

************************************

کد کنگره : ۹۰۰۲

خسرو تقي پورثاني

نام پدر : اسد

تولد : ۰۱/۰۱/۱۳۲۹

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / انفجار مين

شهادت : ۱۴/۰۷/۱۳۶۵

************************************

کد کنگره : ۴۰۵۴

اسمعلي عبديلي انهر

نام پدر : معصوم

تولد : ۰۱/۰۷/۱۳۴۱

محل شهادت : کرمانشاه سومار / نبرد با بعثيون

شهادت : ۱۴/۰۷/۱۳۶۱

************************************

کد کنگره : ۳۶۲۴

آمنه محمدزاده اقدم

نام پدر : بايزيد

تولد : ۰۱/۰۱/۱۳۵۱

محل شهادت : آذربايجان غربي پيرانشهر / بمباران هوايي

شهادت : ۱۴/۰۷/۱۳۵۸

************************************

کد کنگره : ۶۶۰۷

نصرت اله ميرزائي

نام پدر : حشمت اله

تولد : ۰۱/۰۱/۱۳۳۱

محل شهادت : کرمانشاه گيلانغرب / نامشخص

شهادت : ۱۴/۰۷/۱۳۶۰

************************************

کد کنگره : ۶۸۳۰

حيدر نصيرزاده

نام پدر : جليل

تولد : ۰۱/۰۱/۱۳۴۱

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : ۱۴/۰۷/۱۳۶۱

************************************

کد کنگره : ۹۷۰۳

ميرمصيب هاشمي يويقون آباد

نام پدر : ميرنجف

تولد : ۰۱/۰۱/۱۳۴۳

محل شهادت : کردستان کامياران / نامشخص

شهادت : ۱۴/۰۷/۱۳۶۲

************************************

 
لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261801
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد