تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261795 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/07/13 10:35

شهدای 13مهرماه
شهدای 13مهرماه
شما چه در دنيا پيروز بشويد يا به شهادت برسيد، پيروزمنديد.

کد کنگره : 8905

محمد پيروتي

نام پدر : پيروت

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 13/07/1367

************************************

کد کنگره : 1431

اکبر حسين پور

نام پدر : مصيب

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 13/07/1369

************************************

کد کنگره : 1471

ابوبکر حسين زاده

نام پدر : محمدروف

تولد : 01/01/1337

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / نامشخص

شهادت : 13/07/1361

************************************

کد کنگره : 1500

محمدرئوف حسين زاده

نام پدر : ملامحمدامين

تولد : 01/01/1306

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / نامشخص

شهادت : 13/07/1361

************************************

کد کنگره : 5483

نيشتمان رحمن پورمقدم

نام پدر : عبدالرحمن

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 13/07/1364

************************************

کد کنگره : 4729

هوشنگ فتحيون

نام پدر : قدرت

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 13/07/1361

************************************

کد کنگره : 7355

حيدر کارگر

نام پدر : محمود

تولد : 01/01/1340

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 13/07/1361

************************************

کد کنگره : 3422

خسرو مام موسي اگريقاش

نام پدر : اويس

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 13/07/1359

************************************

کد کنگره : 3562

حمزه محمدپورسياوان

نام پدر : عبداله

تولد : 01/01/1341

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 13/07/1368

************************************

کد کنگره : 3695

ابوبکر محمدي

نام پدر : عمر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 13/07/1369

************************************

کد کنگره : 5986

محمدخالد مدرسي

نام پدر : نجم الدين

تولد : 01/01/1340

محل شهادت : کردستان ديواندره / ترور

شهادت : 13/07/1366

************************************

کد کنگره : 6634

ابراهيم ميکائيلي

نام پدر : عباسعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 13/07/1359

************************************

کد کنگره : 6723

محمدتقي نبي لو

نام پدر : علي اکبر

تولد : 01/01/1336

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 13/07/1361

************************************

کد کنگره : 6875

محرم نظم فر

نام پدر : قراخان

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 13/07/1358

************************************

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261795
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد