تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261789 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/07/09 11:15

شهدای 9مهرماه
شهدای 9مهرماه
ما از هیچ چیز نمی ترسیم وقتی که با خدا باشیم. برای اینکه اگر کشته بشیویم و با خدا باشیم سعادتمندیم و اگر بکشیم هم سعادتمندیم.

کد کنگره : 1

پرويز آب برين

نام پدر : محمدعلي

تولد : 01/02/1343

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 09/07/1361

************************************

کد کنگره : 97

حمزه آرمندي

نام پدر : صالح

تولد : 03/04/1355

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / انفجار مين

شهادت : 09/07/1366

************************************

کد کنگره : 8832

حميدرضا پورمرجاني

نام پدر : احمدرضا

تولد : 29/02/1345

محل شهادت : کرمانشاه سومار / نامشخص

شهادت : 09/07/1361

************************************

کد کنگره : 9163

مهدي جداري

نام پدر : محمدرضا

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : کرمانشاه قصر شيرين / درگيري با منافقين

شهادت : 09/07/1366

************************************

کد کنگره : 1274

سعيد حسامي

نام پدر : محمدخليل

تولد : 01/01/1340

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 09/07/1365

************************************

کد کنگره : 1368

منصور حسن زاده قلعه جوقي

نام پدر : جليل

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 09/07/1361

************************************

کد کنگره : 5130

نورعلي دانشمندي

نام پدر : عباسعلي

تولد : 01/01/1347

محل شهادت : آذربايجان غربي پسوه / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 09/07/1365

************************************

کد کنگره : 5529

نعمت رحيمي سوره

نام پدر : علي

تولد : 01/01/1343

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / ماموريت و حوادث

شهادت : 09/07/1364

************************************

کد کنگره : 5583

حسين رستملو

نام پدر : ابراهيم

تولد : 02/07/1344

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / نبرد با بعثيون

شهادت : 09/07/1364

************************************

کد کنگره : 5619

سعيد رسوکه کنه مشکه

نام پدر : قادر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 09/07/1368

************************************

کد کنگره : 7436

امين زارعي خيرآباد

نام پدر : بياض

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : کرمانشاه سومار / نبرد با بعثيون

شهادت : 09/07/1361

************************************

کد کنگره : 2253

فرخ شمس پور

نام پدر : درويش

تولد : 01/01/1347

محل شهادت : خوزستان طلائيه / نامشخص

شهادت : 09/07/1381

************************************

کد کنگره : 2566

يحيي صمدپورهندواري

نام پدر : صمد

تولد : 01/01/1292

محل شهادت : کرمانشاه سومار / نبرد با بعثيون

شهادت : 09/07/1361

************************************

کد کنگره : 4177

تارويردي عسگرلو

نام پدر : اسد

تولد : 01/01/1317

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 09/07/1361

************************************

کد کنگره : 4508

خضر عمري

نام پدر : حسن

تولد : 01/01/1315

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 09/07/1360

************************************

کد کنگره : 6944

رحمن قادري

نام پدر : قادر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 09/07/1359

************************************

کد کنگره : 6960

لطيف قادري

نام پدر : عبداله

تولد : 01/01/1331

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 09/07/1369

************************************

کد کنگره : 3010

حميد کاميار

نام پدر : حسين

تولد : 02/05/1347

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / پاکسازي منطقه

شهادت : 09/07/1365

************************************

کد کنگره : 3121

عزيز کريمي

نام پدر : عبداله

تولد : 01/01/1326

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / نامشخص

شهادت : 09/07/1369

************************************

کد کنگره : 3228

جعفر کوسه لي

نام پدر : حسين

تولد : 01/01/1341

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / نامشخص

شهادت : 09/07/1364

************************************

کد کنگره : 6280

رحيم مکاري بادراکه

نام پدر : عزيز

تولد : 01/01/1339

محل شهادت : تهران / بمب گذاري

شهادت : 09/07/1361

************************************

کد کنگره : 6825

حسن نصيرپوردهخوارتان

نام پدر : جعفرقلي

تولد : 01/01/1338

محل شهادت : کرمانشاه گيلانغرب / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 09/07/1369

************************************

کد کنگره : 6881

سليمان نعماني

نام پدر : باقي

تولد : 01/01/1344

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 09/07/1364

********************************

کد کنگره : 9013

سيدرضا نقي زاده

نام پدر : ميرنظير

تولد : 01/01/1343

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / نبرد با بعثيون

شهادت : 09/07/1366

************************************

کد کنگره : 9474

مولود نوري آلاگوز

نام پدر : علي

تولد : 01/01/1350

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 09/07/1369

************************************

کد کنگره : 9497

علي نوري نقده

نام پدر : مسعود

تولد : 01/01/1338

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / اسارت

شهادت : 09/07/1359

************************************

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261789
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد