تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261784 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/07/08 10:44

شهدای 8 مهرماه
شهدای 8 مهرماه
شما پیروزید برای اینکه شهادت را در آغوش می گیرید آنهایی که از شهادت و از مردن می ترسند، آنها شکست خورده اند.

کد کنگره : 98421

حسن  آبشناسان

نام پدر :

تولد : 19/02/1315

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / نامشخص

شهادت : 08/07/1364

************************************

کد کنگره : 37

حاصل آدميش

نام پدر : حسن

تولد : 03/03/1345

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / نامشخص

شهادت : 08/07/1365

************************************

کد کنگره : 679

رضاقلي اسدنژاد

نام پدر : محمدعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1359

************************************

کد کنگره : 809

علي اسمعيل زاده

نام پدر : سلطانعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1366

************************************

کد کنگره : 859

عارف اشکاني

نام پدر : ابراهيم

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1363

*******************************************

کد کنگره : 8526

محمد بهرامي

نام پدر : عبداله

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1357

************************************

کد کنگره : 8545

محمد بهروش

نام پدر : حسين

تولد : 01/01/1331

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / والفجر 2

شهادت : 08/07/1363

************************************

کد کنگره : 1360

رضا حسن زاده تيمورآبادي

نام پدر : ايوب

تولد : 01/07/1342

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1367

************************************

کد کنگره : 1695

کمال حميدي

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1357

************************************

کد کنگره : 1898

عباس خسروي

نام پدر : ابراهيم

تولد : 01/01/1347

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / نبرد با بعثيون

شهادت : 08/07/1367

************************************

کد کنگره : 5237

سيف الله دشتي انگورد

نام پدر : محمد

تولد : 16/11/1340

محل شهادت : آذربايجان غربي تکاب / پاکسازي منطقه

شهادت : 08/07/1363

************************************

کد کنگره : 5266

محمود دلائي ميلان

نام پدر : حسن

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1367

************************************

کد کنگره : 5661

رسول رسولي

نام پدر : خضر

تولد : 01/01/1331

محل شهادت : آذربايجان غربي پيرانشهر / بمباران هوايي

شهادت : 08/07/1359

************************************

کد کنگره : 5674

علي رسولي

نام پدر : محمدعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1372

************************************

کد کنگره : 5750

رامين رضاپور

نام پدر : حسين

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1372

************************************

کد کنگره : 2074

سيداسلام شاه مرادي

نام پدر : ميرباقر

تولد : 15/03/1337

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / گروگان

شهادت : 08/07/1359

************************************

کد کنگره : 4752

کريم فرامرزي قلدره

نام پدر : مصطفي

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 08/07/1366

************************************

کد کنگره : 6976

محمدامين قادري وند

نام پدر : علي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1361

************************************

کد کنگره : 7280

جعفر قنبري

نام پدر : صفر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1392

************************************

کد کنگره : 6087

عايشه مستمندجامع

نام پدر : خضر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1359

************************************

کد کنگره : 6679

شهرام نارنجي حبشي

نام پدر : عزت اله

تولد : 01/01/1348

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1368

************************************

کد کنگره : 6873

سلطان نظريان

نام پدر : حسن

تولد : 01/01/1350

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / نامشخص

شهادت : 08/07/1362

************************************

کد کنگره : 9460

عبدالرحمان نوري

نام پدر : طه

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 08/07/1363

************************************

کد کنگره : 9495

غفور نوري کوره

نام پدر : صديق

تولد : 01/01/1340

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / سرکوبي اشرار

شهادت : 08/07/1366

************************************

کد کنگره : 9598

صفرعلي وفاخواه

نام پدر : محمدعلي

تولد : 01/09/1326

محل شهادت : آذربايجان غربي سلماس / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 08/07/1358

************************************

کد کنگره : 9632

احمد ولي پورسه گرگان

نام پدر : محمد

تولد : 01/01/1323

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / ترور

شهادت : 08/07/1363

************************************

کد کنگره : 7918

مهدي الهام

نام پدر : محمدصادق

تولد : 01/02/1343

محل شهادت : کرمانشاه سومار / مسلم ابن عقيل

شهادت : 10/07/1361

************************************


 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261784
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد