تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261777 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/07/07 9:55

شهدای 7 مهرماه
شهدای 7 مهرماه
ملت ما اکنون به شهادت و فداکاری خو گرفته است و از هیچ دشمن و هیچ قدرتی و هیچ توطئه‌ای هراس ندارد.

کد کنگره : 14

لقمان آتش بار

نام پدر : حسين

تولد : 01/05/1356

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1376

************************************

کد کنگره : 172

عثمان آقاله زاده

نام پدر : رشيد

تولد : 25/06/1342

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / اسارت

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 748

طاهر اسماعيل پور

نام پدر : رحمان

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 808

حسين اسمعيل زاده

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1371

************************************

کد کنگره : 7933

يوسف الياسي

نام پدر : الياس

تولد : 01/01/1343

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 8035

محمدعلي اميني گوزل بلاغ

نام پدر : همه رحيم

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 98329

احمد بهجت ذمه

نام پدر :

تولد : 01/01/1321

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / نامشخص

شهادت : 07/07/1369

************************************

کد کنگره : 8583

گلاوي بيرام پور

نام پدر : عبداله

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 8637

فرامرز پارنج

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 8889

ايوب پيرمون

نام پدر : محمد

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / درگيري باضد انقلاب درکردستان

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 9109

عليرضا ثبات ثاني

نام پدر : احمد

تولد : 01/01/1328

محل شهادت : خوزستان بستان / نامشخص

شهادت : 07/07/1360

************************************

کد کنگره : 9242

خسرو جعفري پاره

نام پدر : جهانگير

تولد : 01/01/1341

محل شهادت : آذربايجان غربي مياندوآب / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 07/07/1361

************************************

کد کنگره : 9299

موسي جليلي

نام پدر : رضا

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1362

************************************

کد کنگره : 1045

احمد چاوباز

نام پدر : رسول

تولد : 05/07/1344

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 1775

محمد خاصي

نام پدر : احمد

تولد : 02/05/1341

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 1819

محمدنقي خبازي علي گورگه

نام پدر : محمدباقر

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 1848

رضا خداکرمي

نام پدر : محمد

تولد : 02/03/1342

محل شهادت : کردستان سقز / پاکسازي منطقه

شهادت : 07/07/1363

************************************

کد کنگره : 5202

صالح درويشي

نام پدر : محمود

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 5209

محمدامين درويشي سستک

نام پدر : حسين

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 5297

رحيم دوستدارينکي کند

نام پدر : بشير

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : خوزستان اهواز / نبرد با بعثيون

شهادت : 07/07/1364

************************************

کد کنگره : 5464

زبيده رحماني پور

نام پدر : ابراهيم

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1359

************************************

کد کنگره : 5562

عبداله رزوان

نام پدر : محمدکريم

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1365

************************************

کد کنگره : 7514

سيدکامل زهرائي

نام پدر : حسين

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1376

************************************

کد کنگره : 7862

عمر سهرابي

نام پدر : حميد

تولد : 02/07/1327

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / اسارت

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 2109

حيدر شجاع خاني سارالان

نام پدر : سلطانعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1382

************************************

کد کنگره : 2273

سهراب شمسي جام خانه

نام پدر : گتي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 2464

مسعود صالح نژاد

نام پدر : ابراهيم

تولد : 06/04/1346

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 2734

محمد عالمي بکتاش

نام پدر : محمدحسين

تولد : 01/01/1340

محل شهادت : آذربايجان غربي مياندوآب / پاکسازي منطقه

شهادت : 07/07/1360

************************************

کد کنگره : 7105

احمد قربان حقيقت نيکو

نام پدر : قربان

تولد : 01/01/1318

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / نامشخص

شهادت : 07/07/1362

************************************

کد کنگره : 2963

منصور کاظمي اميرغيب

نام پدر : الهوردي

تولد : 01/01/1346

محل شهادت : آذربايجان غربي مياندوآب / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 98218

مهدي مارکاني زاده

نام پدر :

تولد : 01/01/1346

محل شهادت : کرمانشاه اسلام آباد غرب / مسلم ابن عقيل

شهادت : 07/07/1361

************************************

کد کنگره : 3392

اسماعيل ماروطي

نام پدر : مصطفي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1359

************************************

کد کنگره : 3467

زليخا مجيدي

نام پدر : محمدرسول

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1362

************************************

کد کنگره : 3680

مصطفي محمدنژادقرمزخليفه

نام پدر : قربانعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1393

************************************

کد کنگره : 3714

رحيم محمدي

نام پدر : نصراله

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1359

************************************

کد کنگره : 3822

طه محمدي قباغ کندي

نام پدر : عبداله

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1376

************************************

کد کنگره : 6048

حاتم مرداني چاخلماز

نام پدر : قاسم

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1360

************************************

کد کنگره : 6070

محمدرسول مريواني قره برازي

نام پدر : علي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 6214

محمدامين معروفي اقدم

نام پدر : رسول

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 6456

سلطان علي موسي پور

نام پدر : خان بابا

تولد : 17/02/1348

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 07/07/1366

************************************

کد کنگره : 6862

منصور نصيري ينگي کندي

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1360

************************************

کد کنگره : 6885

جعفر نعمت پور

نام پدر : حکم علي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1383

************************************

کد کنگره : 9459

شمسعلي نوري

نام پدر : غلامرضا

تولد : 01/01/1340

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / انفجار مين

شهادت : 07/07/1361

************************************

کد کنگره : 9622

صلاح ولزي

نام پدر : حسن

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 07/07/1366

************************************

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261777
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد