تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261749 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/06/20 9:48

شهدای 20 شهریور
شهدای 20 شهریور
شکستن فرهنگ شرق و غرب، بی شهادت میسر نیست.

کد کنگره : 796

قربان علي اسماعيلي قره قشلاق

نام پدر : يعقوب

تولد : 01/01/1330

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / نامشخص

شهادت : 20/06/1359

************************************

کد کنگره : 8125

جمشيد باباپورکرمجوان

نام پدر : اسماعيل

تولد : 01/01/1350

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / نامشخص

شهادت : 20/06/1368

************************************

کد کنگره : 8462

اروج بکيري

نام پدر : اژدر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1367

************************************

کد کنگره : 8469

فاطمه بليغ

نام پدر : عبداله

تولد : 01/01/1335

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / نامشخص

شهادت : 20/06/1361

************************************

کد کنگره : 8524

عايشه بهرامي

نام پدر : سعيد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1360

************************************

کد کنگره : 8727

بهمن پرويزي

نام پدر : قادر

تولد : 01/01/1341

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / ماموريت و حوادث

شهادت : 20/06/1361

************************************

کد کنگره : 8764

نجف پناهي حاصل قوبي

نام پدر : بيگ بابا

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1363

************************************

کد کنگره : 1583

شکراله حسيني بزمين آبادي

نام پدر : رمضانعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1362

************************************

کد کنگره : 1797

جعفر خاله قادري

نام پدر : فتاح

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1372

************************************

کد کنگره : 5102

بهرام داداشيان

نام پدر : ايمان

تولد : 01/01/1328

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / ماموريت و حوادث

شهادت : 20/06/1365

************************************

کد کنگره : 5164

ابوبکر درخور

نام پدر : حسين

تولد : 01/01/1341

محل شهادت : کرمانشاه قصر شيرين / نامشخص

شهادت : 20/06/1369

************************************

کد کنگره : 5447

خضر رحماني

نام پدر : عبداله

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1379

************************************

کد کنگره : 5911

مصطفي روان

نام پدر : محمدامين

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1372

************************************

کد کنگره : 7407

اروج ريواز

نام پدر : بهمن

تولد : 01/01/1326

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 20/06/1368

************************************

کد کنگره : 7612

اسمعيل سبيلدار

نام پدر : احمد

تولد : 01/01/1300

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 20/06/1363

************************************

کد کنگره : 2018

ميرهاشم سيدنجيب

نام پدر : ميراسماعيل

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1364

************************************

کد کنگره : 2083

عزيز شاهي شخصي

نام پدر : حسن

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : خوزستان کوشک / نامشخص

شهادت : 20/06/1383

************************************

کد کنگره : 2202

جعفر شکاري پرچين بلاغ

نام پدر : حيدر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1360

************************************

کد کنگره : 2272

يوسف شمسي

نام پدر : خضر

تولد : 01/01/1347

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / پاکسازي منطقه

شهادت : 20/06/1374

************************************

کد کنگره : 2796

آصف عباس فام

نام پدر : بخشعلي

تولد : 01/01/1350

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 20/06/1372

************************************

کد کنگره : 4058

سعيد عثمان پوربله سورسفلي

نام پدر : حميد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1362

************************************

کد کنگره : 4257

عسکر علوي نظام آباد

نام پدر : سيف اله

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1372

************************************

کد کنگره : 4709

احمد فتحي

نام پدر : رشيد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1372

************************************

کد کنگره : 4714

منصور فتحي

نام پدر : عبدالله

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1372

************************************

کد کنگره : 4870

عبدالباقي فقه کريمي

نام پدر : محمدرسول

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1372

************************************

کد کنگره : 4903

ياسر فيروزي قراتپه

نام پدر : ابراهيم

تولد : 01/01/1361

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / نامشخص

شهادت : 20/06/1386

************************************

کد کنگره : 6931

محي الدين قادرنژاد

نام پدر : احمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1366

************************************

کد کنگره : 7312

علي اکبر قهاري

نام پدر : زين العابدين

تولد : 14/02/1343

محل شهادت : خوزستان دزفول / حين آموزش

شهادت : 20/06/1366

************************************

کد کنگره : 2995

عثمان کاکه سوري

نام پدر : قادر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1372

************************************

کد کنگره : 3257

علي کيکاوسي

نام پدر : قوچ

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1358

************************************

کد کنگره : 3533

رحمان محمدپور

نام پدر : احمد

تولد : 01/01/1358

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / بمباران هوايي

شهادت : 20/06/1362

************************************

کد کنگره : 3676

نوروزعلي محمدنژاد

نام پدر : زيادعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 20/06/1367

************************************

کد کنگره : 6580

ابوبکر ميرزاپور

نام پدر : محمدامين

تولد : 01/01/1352

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 20/06/1374

************************************

کد کنگره : 9409

خالد نوذري

نام پدر : سليمان

تولد : 01/01/1329

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / کمين حزب دموکرات

شهادت : 20/06/1360

************************************

کد کنگره : 9581

فيض اله ورمزيار

نام پدر : سيف اله

تولد : 01/01/1356

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 20/06/1372

************************************

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261749
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد