تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261745 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/06/17 9:3

شهدای 17 شهریور
شهدای 17 شهریور
همین شهادت‌ ها، پیروزی اسلام را بیمه می‌کند.

کد کنگره : 452

احمد احمدزاده

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 469

عبداله احمدزاده

نام پدر : احمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 763

مجيد اسماعيل زاده

نام پدر : حميد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1364

************************************

کد کنگره : 823

مصطفي اسمعيلي

نام پدر : اسمعيل

تولد : 01/01/1328

محل شهادت : کردستان بانه / ماموريت و حوادث

شهادت : 17/06/1362

************************************

کد کنگره : 8008

ابوبکر اميني

نام پدر : خضر

تولد : 09/04/1346

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / نامشخص

شهادت : 17/06/1362

************************************

کد کنگره : 1047

عمر چاوشي

نام پدر : رحمن

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 1525

غلامرضا حسين نژاد

نام پدر : جعفرقلي

تولد : 01/01/1342

محل شهادت : خوزستان آبادان / عوامل جانبازي

شهادت : 17/06/1361

************************************

کد کنگره : 1788

عوض خاکيان مياندوآب

نام پدر : احمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1361

************************************

کد کنگره : 1883

ميرهاشم خراساني

نام پدر : ميرجلال

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / نامشخص

شهادت : 17/06/1365

************************************

کد کنگره : 5654

حسن رسولي

نام پدر : قادر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 7774

علي سليمان زاده

نام پدر : محمود

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 7819

محمود سليمي

نام پدر : ابراهيم

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 2099

ابراهيم شباني

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 2908

عبداله عبداله پور

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 4445

محمد عليزاده

نام پدر : طهماسب

تولد : 01/01/1347

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / انفجار مين

شهادت : 17/06/1365

************************************

کد کنگره : 4503

شريف عمرنژاد

نام پدر : کريم

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 7325

منيره قهرماني

نام پدر : ابوبکر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1361

************************************

کد کنگره : 7326

مينا قهرماني

نام پدر : ابوبکر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1361

************************************

کد کنگره : 3115

سلام کريمي

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 3541

فاطمه محمدپور

نام پدر : غفور

تولد : 01/01/1346

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / نامشخص

شهادت : 17/06/1362

************************************

کد کنگره : 3813

رسول محمدي زينالي

نام پدر : ابراهيم

تولد : 20/10/1345

محل شهادت : آذربايجان غربي پيرانشهر / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 17/06/1364

************************************

کد کنگره : 3937

محمد محمودي

نام پدر : صالح

تولد : 01/01/1345

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1366

************************************

کد کنگره : 6018

امام علي مرادي پر

نام پدر : محمد

تولد : 06/05/1324

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / نامشخص

شهادت : 17/06/1358

************************************

کد کنگره : 6069

جمشيد مريواني

نام پدر : عثمان

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1378

************************************

کد کنگره : 6104

عزيز مسيح زاده اشگه سو

نام پدر : مشويگ

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1365

************************************

کد کنگره : 6428

ميرکبير موسوي

نام پدر : ميرتارويردي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 17/06/1367

************************************

کد کنگره: 7057

جلال قاسمی محمدآباد

نام پدر: حسن

تولد: 1341

محل شهادت: آذربایجان غربی/شاهین  دژ

شهادت: 17/06/1361

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261745
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد