تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261742 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/06/16 10:11

شهدای 16 شهریور
شهدای 16 شهریور
سربازان ما شهادت را سعادت می‌ دانند و برای این سعادت، کوشش می‌ کنند.

کد کنگره : 255

محمود ابراهيم پور

نام پدر : ابراهيم

تولد : 08/11/1289

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / بمباران هوايي

شهادت : 16/06/1358

************************************

کد کنگره : 301

حسن ابراهيمي

نام پدر : محمود

تولد : 01/07/1313

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 16/06/1359

************************************

کد کنگره : 437

احمد احمدپورزاويه جکي

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 16/06/1361

************************************

کد کنگره : 8346

حسن بخشي باشبرات

نام پدر : عزيز

تولد : 01/01/1333

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 16/06/1370

************************************

کد کنگره : 8396

اکبر برزگرقلعه جوقي

نام پدر : تيمور

تولد : 01/01/1326

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / گروگان

شهادت : 16/06/1359

************************************

کد کنگره : 8724

لطفعلي پرورش شيشوان

نام پدر : سيفعلي

تولد : 01/01/1347

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 16/06/1373

************************************

کد کنگره : 8858

اسماعيل پيام

نام پدر : احمد

تولد : 01/01/1322

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / نامشخص

شهادت : 16/06/1362

************************************

کد کنگره : 1423

ولي حسني نژاد

نام پدر : رحيم

تولد : 01/01/1310

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / نامشخص

شهادت : 16/06/1359

************************************

کد کنگره : 5641

عبدالمناف رسول نژادنري

نام پدر : درويش مينا

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 16/06/1359

************************************

کد کنگره : 7525

پرويز زينال زاده

نام پدر : زينال

تولد : 10/06/1354

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / نامشخص

شهادت : 16/06/1373

************************************

کد کنگره : 2276

علي شمسي قزلقيه

نام پدر : عزت

تولد : 20/01/1339

محل شهادت : آذربايجان غربي شاهين دژ / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 16/06/1361

************************************

کد کنگره : 2687

ذکريا طه برازاني

نام پدر : موسي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 16/06/1360

************************************

کد کنگره : 4166

سيف الدين عزيزي هپلران

نام پدر : علي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 16/06/1365

************************************

کد کنگره : 4253

محمدطاهر علوبرازان

نام پدر : علي

تولد : 01/01/1334

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / انفجار مين

شهادت : 16/06/1360

************************************

کد کنگره : 3371

علي لطفي خزينه جديد

نام پدر : بايرامعلي

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 16/06/1362

************************************

کد کنگره : 3572

شادعلي محمدحسين پوريگانه

نام پدر : حسين

تولد : 01/01/1328

محل شهادت : آذربايجان غربي پيرانشهر / والفجر 2

شهادت : 16/06/1362

************************************

کد کنگره : 3760

محمدحسن محمدي

نام پدر : محمدعلي

تولد : 01/01/1340

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 16/06/1359

************************************

کد کنگره : 6751

يوسفعلي نجف زاده امام کندي

نام پدر : حاجي آقا

تولد : 10/10/1343

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / نامشخص

شهادت : 16/06/1369

************************************

کد کنگره : 9660

ابراهيم ولي ياري سوره

نام پدر : محمدقاسم

تولد : 04/04/1323

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / ماموريت و حوادث

شهادت : 16/06/1373

************************************

کد کنگره : 9667

ناصر وليزاده

نام پدر : محرم

تولد : 12/07/1349

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 16/06/1366

] ************************************

کد کنگره : 9698

سيدعزيز هاشمي

نام پدر : سيدحسين

تولد : 10/04/1330

محل شهادت : آذربايجان غربي خوي / گلوله سهوي

شهادت : 16/06/1358

************************************

کد کنگره : 9870

حسن يوسفي بيگم قلعه

نام پدر : بخشعلي

تولد : 01/01/1300

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 16/06/1359

************************************

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261742
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد