تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261741 گروه : |اخبار کنگره| | منتشر شده در تاریخ: 1398/06/14 8:27

شهدای 14 شهریور
شهدای 14 شهریور
شهادت، ارثی است که از اولیای ما به ما می‌رسد.

کد کنگره : 256

محمدرضا ابراهيم پورساريجالو

نام پدر : حسن

تولد : 01/06/1354

محل شهادت : آذربايجان غربي مهاباد / درگيري با حزب دموکرات

شهادت : 14/06/1368

************************************

کد کنگره : 758

عوض اسماعيل زاده

نام پدر : محمد

تولد : 05/02/1329

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / ماموريت و حوادث

شهادت : 14/06/1367

************************************

کد کنگره : 9043

محمد تمرين اقدم

نام پدر : خليل

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1364

************************************

کد کنگره : 9248

مهدي جعفري رندي

نام پدر : احمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1365

************************************

کد کنگره : 1179

عبدالسلام حاجي زاده

نام پدر : حاجي

تولد : 01/01/1341

محل شهادت : آذربايجان غربي اروميه / درگيري با ضدانقلاب

شهادت : 14/06/1366

************************************

کد کنگره : 1544

احمد حسيني

نام پدر : بايزيد

تولد : 08/07/1343

محل شهادت : آذربايجان غربي پيرانشهر / پاکسازي منطقه

شهادت : 14/06/1370

************************************

کد کنگره : 5669

عباس رسولي

نام پدر : خضر

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1379

************************************

کد کنگره : 2952

اسماعيل عبداله زاده جانعزيزي

نام پدر : عباس

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1367

************************************

کد کنگره : 4864

رسول فقه

نام پدر : قادر

تولد : 01/01/1348

محل شهادت : آذربايجان غربي بوکان / کمين حزب دموکرات

شهادت : 14/06/1366

************************************

کد کنگره : 4913

حسن فيضه کلتپه قرميش

نام پدر : کريم

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1369

************************************

کد کنگره : 7035

نبي قاسمي

نام پدر : حسن

تولد : 01/01/1339

محل شهادت : آذربايجان غربي نقده / پاکسازي منطقه

شهادت : 14/06/1359

************************************

کد کنگره : 2987

اسماعيل کاکلي خطائي

نام پدر : محمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1361

************************************

کد کنگره : 3900

موسي محمودلو

نام پدر : يوسفعلي

تولد : 15/03/1345

محل شهادت : آذربايجان غربي سردشت / نامشخص

شهادت : 14/06/1364

************************************

کد کنگره : 6511

اسماعيل مهاجرکرماني

نام پدر : اسداله

تولد : 14/11/1326

محل شهادت : آذربايجان غربي اشنويه / کمين حزب دموکرات

شهادت : 14/06/1367

************************************

کد کنگره : 6617

خسرو ميرزائي علي خواجه

نام پدر : احمد

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1360

************************************

کد کنگره : 9422

حسين نوردوخت

نام پدر : محمود

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1367

************************************

کد کنگره : 9427

فيروز نورمحمدي

نام پدر : قربان

تولد : 01/01/1337

محل شهادت : نامشخص / اصابت ترکش خمپاره

شهادت : 14/06/1361

************************************

کد کنگره : 9572

علي وحيديان

نام پدر : قدرت

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1365

************************************

کد کنگره : 9709

ميريوسف هدايتي تپه

نام پدر : ميرسلام

تولد : //

محل شهادت : نامشخص / نامشخص

شهادت : 14/06/1364

************************************

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261741
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد