تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261689 گروه : |اخبار کنگره| |اخبار فضای مجازی| | منتشر شده در تاریخ: 1397/12/22 10:54

شهدای ۲2 اسفندماه
شهدای ۲2 اسفندماه
پیشرفت‌های افتخارآمیز علمی کشور ازبرکات جهاد و شهادت در راه خداست.

کد کنگره: 157

ميريوسف آقازاده

نام پدر: ميراسماعيل

تولد: 01/01/1345

محل شهادت: جزاير مجنون / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 7907

علي اصغر الهيارلو

نام پدر: حسين

تولد: 01/01/1345

محل شهادت: خوزستان هورالهويزه / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 8080

رحيم ايران زاد

نام پدر: علي اکبر

تولد: 02/03/1340

محل شهادت: عراق / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 8127

رحمان باباخواه

نام پدر: خداوردي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 22/12/1360

************************************

کد کنگره: 8476

عظيم بنائي شاه تپه

نام پدر: شمس اله

تولد: 01/01/1315

محل شهادت: آذربايجان غربي مياندوآب / درگيري با ضدانقلاب

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 8840

محمد پورنجف ساعتلو

نام پدر: يحيي

تولد: 01/01/1343

محل شهادت: نامشخص / والفجر 9

شهادت: 22/12/1364

************************************

کد کنگره: 1074

يوسف چلبي گسيان

نام پدر: ظاهر

تولد: 12/04/1333

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / عوامل جانبازي

شهادت: 22/12/1378

************************************

کد کنگره: 1189

رسول حاجي زاده درزه کناني

نام پدر: قاسم

تولد : -

محل شهادت: فاو / والفجر 8

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 1769

ميکائيل خادمي

نام پدر: محرم

تولد: 01/01/1345

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / کربلاي 5

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 1939

صالح خضري

نام پدر: محمد

تولد: 01/01/1334

محل شهادت: آذربايجان غربي سردشت / نامشخص

شهادت: 22/12/1359

************************************

کد کنگره: 5043

يدالله خوش نيت قلعه جوقي

نام پدر: حيدر

تولد: 01/01/1344

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / نامشخص

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 5186

نقدعلي درستي

نام پدر: يداله

تولد: 01/01/1331

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 5899

قربانعلي رنجبري

نام پدر: چراغعلي

تولد: 01/01/1346

محل شهادت: خوزستان شلمچه / کربلاي 5

شهادت: 22/12/1365

************************************

کد کنگره: 7447

علي زالي

نام پدر: نقدعلي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 1988

رضا سيدارونقي

نام پدر: علي اصغر

تولد: 01/01/1344

محل شهادت: جزاير مجنون / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 2141

محمدعلي شري زاده

نام پدر: غلامعلي

تولد: 01/01/1326

محل شهادت: خوزستان هورالهويزه / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 2615

منصور صيادي

نام پدر: قربان

تولد: 01/01/1349

محل شهادت: جزاير مجنون / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 2748

صادق عبادي

نام پدر: تاروردي

تولد: 01/01/1343

محل شهادت: کرمانشاه / نامشخص

شهادت: 22/12/1360

************************************

کد کنگره: 6998

مرادعلي قاسم زاده

نام پدر: علي

تولد: 01/01/1345

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / خيبر

شهادت: 22/12/1362

************************************

کد کنگره: 3026

ميرعبداله کبيري

نام پدر: سيدعلي

تولد: 01/01/1341

محل شهادت: خوزستان هورالهويزه / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 3279

حجت گل صنملو

نام پدر: علي

تولد: 01/01/1335

محل شهادت: آذربايجان غربي ماکو / درگيري باضد انقلاب درکردستان

شهادت: 22/12/1359

************************************

کد کنگره: 3510

جبرئيل محسني

نام پدر: محمد

تولد: 06/09/1345

محل شهادت: نامشخص / نبرد با بعثيون

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 3587

ابراهيم محمدزاده

نام پدر: حبيب

تولد: 01/01/1345

محل شهادت: آذربايجان غربي سردشت / درگيري با ضدانقلاب

شهادت: 22/12/1364

************************************

کد کنگره: 3708

حسين محمدي

نام پدر: غلامرضا

تولد: 01/01/1344

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 5994

مرتضي مرادخاني

نام پدر: يعقوب

تولد: 01/01/1345

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 6233

يعقوب معصومي

نام پدر: حسين

تولد: 01/01/1346

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 6524

حيدر مهدي خاني

نام پدر: عبداله

تولد: 01/01/1342

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / بدر

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 6585

اسماعيل ميرزازاده

نام پدر: عباسعلي

تولد: 01/01/1344

محل شهادت: نامشخص / والفجر 9

شهادت: 22/12/1364

************************************

کد کنگره: 9623

حسن ولي بگلو

نام پدر: قربان علي

تولد: 01/01/1347

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 9785

محمدرضا يزدان پناه

نام پدر: عبداله

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 22/12/1363

************************************

کد کنگره: 9802

صادق يعقوب زاده علي بيگلو

نام پدر: حسن

تولد: 01/01/1348

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / بدر

شهادت: 22/12/1363

 

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261689
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد