تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261687 گروه : |اخبار کنگره| |اخبار فضای مجازی| | منتشر شده در تاریخ: 1397/12/20 8:59

شهدای 20 اسفندماه
شهدای 20 اسفندماه
جامعه‌ی مانوس با فرهنگ ایثار و شهادت توقف و عقبگرد نخواهد داشت.

کد کنگره: 846

سعيد اشرف پور

نام پدر: محمدصادق

تولد: 18/12/1343

محل شهادت: خوزستان جاده خرمشهر شلمچه / کربلاي 5

شهادت: 20/12/1365

************************************

کد کنگره: 9173

فرامرز جسارتي

نام پدر: حسن قلي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 20/12/1369

************************************

کد کنگره : 1032

بهمن جهاني دربرود

نام پدر : حمزه علي

تولد : 10/09/1345

محل شهادت : جزاير مجنون / خيبر

شهادت : 20/12/1362

************************************

کد کنگره: 1407

اکبر حسني آغبلاغ

نام پدر: محرم

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 20/12/1368

************************************

کد کنگره: 1429

احمد حسين پور

نام پدر: محبعلي

تولد: 01/01/1340

محل شهادت: کردستان مريوان / نامشخص

شهادت: 20/12/1360

************************************

کد کنگره: 1960

صفوره خضريان

نام پدر: سليمان

تولد : //

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 20/12/1359

************************************

کد کنگره: 5067

پرويز خيرزاده آقکند

نام پدر: علي

تولد : 01/01/1319

محل شهادت: آذربايجان غربي اروميه / عوامل جانبازي

شهادت: 20/12/1368

************************************

کد کنگره: 5542

رحمت اله رحيميان شيرمرد

نام پدر: محمدشريف

تولد: 10/03/1315

محل شهادت: آذربايجان غربي تکاب / انفجار مين

شهادت: 20/12/1359

************************************

کد کنگره: 2305

نوروزعلي شهرياري

نام پدر: شيرعلي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 20/12/1365

************************************

کد کنگره: 2413

عربعلي صادق پور

نام پدر: خيراله

تولد: 01/01/1323

محل شهادت: آذربايجان غربي شاهين دژ / نامشخص

شهادت: 20/12/1362

************************************

کد کنگره: 2478

لطفعلي صالحي سعيدلو

نام پدر: علي

تولد: 01/01/1341

محل شهادت: خوزستان جفير / نامشخص

شهادت: 20/12/1363

************************************

کد کنگره: 2619

شکر صيامي کوزه گراني

نام پدر: براتعلي

تولد: 08/02/1352

محل شهادت: خوزستان شلمچه / نامشخص

شهادت: 20/12/1366

************************************

کد کنگره: 7144

جعفر قرباني اصل

نام پدر: خليل

تولد: 01/01/1348

محل شهادت: خوزستان اهواز / نبرد با بعثيون

شهادت: 20/12/1365

************************************

کد کنگره: 3213

صادق کمالي انبي

نام پدر: خمو

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 20/12/1361

************************************

کد کنگره: 6693

نورالدين ناصري بابانظر

نام پدر: رمضان

تولد: 01/02/1343

محل شهادت: کردستان مريوان / نبرد با بعثيون

شهادت: 20/12/1363

 

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261687
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد