تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 261685 گروه : |اخبار کنگره| |اخبار فضای مجازی| | منتشر شده در تاریخ: 1397/12/19 10:35

شهدای ۱9 اسفندماه
شهدای ۱9 اسفندماه
عظمت ما به خاطر شهادت جوانان و فرزندان اين ملت است.

کد کنگره: 492

محمود احمدنيا

نام پدر: يوسف

تولد: 06/10/1315

محل شهادت: آذربايجان غربي خوي / درگيري با ضدانقلاب

شهادت: 19/12/1358

************************************

کد کنگره: 706

خسرو اسفندي محمودجيق

نام پدر: عبداله

تولد: 01/01/1342

محل شهادت: آذربايجان غربي سردشت / نامشخص

شهادت: 19/12/1366

************************************

کد کنگره: 773

بايزيد اسماعيلي

نام پدر: محمدامين

تولد: 01/01/1341

محل شهادت: خوزستان جزيره مجنون / نامشخص

شهادت: 19/12/1365

************************************

کد کنگره: 8987

سعيد تسو

نام پدر: مصطفي

تولد: 05/11/1330

محل شهادت: آذربايجان غربي پيرانشهر / ترور

شهادت: 19/12/1362

************************************

کد کنگره: 1398

حسين حسني

نام پدر: احمد

تولد: 06/06/1342

محل شهادت: آذربايجان غربي بوکان / ترور

شهادت: 19/12/1361

************************************

کد کنگره: 4979

محمدرضا خليلي

نام پدر: عباس

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 19/12/1367

************************************

کد کنگره: 5449

رحمن رحماني

نام پدر: علي

تولد: 01/01/1306

محل شهادت: آذربايجان غربي پيرانشهر / ترور

شهادت: 19/12/1361

************************************

کد کنگره: 5870

بهمن رمضاني

نام پدر: احمد

تولد: 01/01/1338

محل شهادت: آذربايجان غربي نقده / درگيري با ضدانقلاب

شهادت: 19/12/1361

************************************

کد کنگره: 7233

حمزه قلي زاده

نام پدر: علي

تولد: 01/01/1326

محل شهادت: آذربايجان غربي نقده / پاکسازي منطقه

شهادت: 19/12/1361

************************************

کد کنگره: 3335

علي گوگرچيني

نام پدر: قربانعلي

تولد: 01/01/1346

محل شهادت: سليمانيه / والفجر 9

شهادت: 19/12/1364

************************************

کد کنگره: 3790

نجفعلي محمدي الياس آباد

نام پدر: حاجعلي

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 19/12/1363

************************************

کد کنگره: 6791

مهدي نجمي قره قشلاقي

نام پدر: عوض

تولد : -

محل شهادت: نامشخص / نامشخص

شهادت: 19/12/1365

************************************

کد کنگره: 9636

مختار ولي زادتوپوزآبادي

نام پدر: علي اصغر

تولد : 01/01/1314

محل شهادت: آذربايجان غربي نقده / درگيري با ضدانقلاب

شهادت: 19/12/1361

 

 

 

لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s261685
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد