تصاویر جبهه و جنگ
چاپ

شناسه : 171209 گروه : | منتشر شده در تاریخ: 1396/11/25 12:20

بسیجی های حاج همت
یادداشت
بسیجی های حاج همت
هر چه می شد هر اتفاقی می افتاد آخر صحبتش همین بود، من خاک پای بسیجی ها هستم.
 
 
بسیجی های حاج همت!
 
 
 
قدبلند، سر به زیر، با وقار و مخلص... اهل دلخوری و عصبانیت نبود هر چه می شد هر اتفاقی می افتاد آخر صحبتش همین بود، من خاک پای بسیجی ها هستم.
همت بالایی داشت هر کاری اراده می کرد انجامش می داد  به جبهه که آمد سیگار را کنار گذاشت و دل به جنگ و بسیجیان داد...برای دیدن و گوش کردن به صحبت هایش سر و دست می شکاندند، یک حاج همت که بیشتر نداشتند!
شب عملیات دستور داد بسیجیان و تمام رزمندگان جمع شوند تا صحبتی با آنها بکند... از چادر که بیرون آمد همه به طرفش دویدند و بغلش کردند... آنقدر از سر و کولش بالا رفتند که دیده نمی شد فرماندهی که همراهش بود به زور و داد و بیداد حاج همت را از دست بسیجی ها گرفت و با خنده گفت:
 «کشتین بنده خدا رو...» 
 
حاج همت هنوز درد انگشت شکسته اش را حس نمی کرد آمد گوشه ای نشست و بعد متوجه شد که انگشتش شکسته. سربازی که همراهش بود خواست بسیجیان را دعوا کند و بگوید که ابراز علاقه این شکلی شما کار دست حاج همت داد... ولی او اجازه نداد و گفت:
 
 «من خاک پای بسیجیان هستم.»
 
اما آن سرباز تاب نیاورد و رفت قضیه را به بسیجی ها گفت که دیگر از سر و کولش بالا نروید یا هم یکی یکی برادران به دیدنش بروید ....انگشت حاجی شکسته آن هم در شب عملیات! بسیجیان شروع کردند به داد و بیداد که حاج همت ما را دوست دارد ما هم او را بیشتر از هر کسی دوست داریم نمی توانیم او را ببینیم و سمتش نرویم
رزمنده ترکی آنجا بود و گفت حاج همت مرا خیلی دوست دارد من با او صحبت می کنم... رزمنده ای که اهل کرج بود هم همین را گفت. رزمنده ای بود اهل لرستان او هم همین جمله را تکرار کرد رزمنده مسیحی که ناراحت تر از بقیه بود گفت حاجی با من صمیمی هست من با او صحبت می کنم و از دلش در می آورم.... بسیجیان دیگر ساکت شده بودند تازه فهمیده بودند که حاج همت با همه خوب بود و همه را به یک اندازه دوست داشت برایش فرق نمی کرد رزمنده ای تُرک باشد یا کُرد، مسیحی باشد یا مسلمان...همین که می دانست بسیجی هستند عاشقشان می شد.
 
 
به قلم BARAN 
                         
 
 
 
لینک کوتاه : https://12000shahid.ir/q/s171209
تمام حقوق این سایت متعلق به ستاد کنگره ملی بزرگداشت 12000 شهید آذربایجان غربی می باشد